U bent (langdurig) arbeidsongeschikt!

U bent het niet eens met het oordeel van de arboarts of uw werkgever?
Als werknemer hebt u ook rechten en hoeft u niet zomaar het oordeel van de arboarts of
werkgever te accepteren. Staffcoach helpt u uw gelijk te halen.

Uw werkgever werkt niet (voldoende) mee aan uw re-integratie en spoor 2 dreigt?
U bent van mening dat u in het bedrijf kunt blijven werken, maar uw werkgever wil hier niet aan
meewerken. Staffcoach helpt een ontslag en spoor 2 te voorkomen.

U bent (bijna) twee jaar ziek en de WIA komt in zicht?
De WIA komt in zicht en u wilt graag weten wat u te wachten staat. Wat gebeurt er met uw
dienstverband en inkomen, moet u een ontslag zomaar accepteren?
Staffcoach informeert u over de WIA en zorgt er voor dat alle mogelijkheden benut worden.
Staffcoach informeert u over de mogelijkheden van de Wet Poortwachter, stelt samen met u een
plan van aanpak op en ondersteunt u hierbij.